De belangrijkste arbeidsvoorwaarden samengevat

Werken via Moteq betekent dat alle afspraken worden vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. Je bent zeker van een marktconform salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden. Daarnaast is het ook mogelijk een persoonlijke aanvulling op je arbeidsvoorwaardenpakket te maken.

Opleidingen

Bij Moteq werken we aan de verdere ontwikkeling van jouw talent. Dit betekent onder meer alle mogelijkheden voor opleiding en ontplooiing. Van studiekostenvergoeding tot loopbaanadvies. Daarnaast is Moteq gecertificeerd als Erkend Detacheringsbedrijf door de Stichting Kenteq, een concreet bewijs dat loopbaanontwikkeling voor ons hoge prioriteit heeft.

Reiskostenvergoeding

Ten aanzien van de reiskosten volgen we bijna altijd de regeling van de opdrachtgever. Reiskosten OV worden dan veelal volledig vergoed, voor woon-werkverkeer met eigen vervoer geldt een vergoeding van € 0.19 per kilometer.

Lease auto

Moteq stelt een lease auto ter beschikking wanneer de functie dit vereist.

Vakantiegeld en vakantiedagen

De vakantietoeslag bedraagt jaarlijks 8% van het bruto salaris. Dit vakantiegeld wordt jaarlijks in de maand mei uitbetaald of bij einde dienstverband. Het aantal vakantiedagen zal steeds in onderling overleg worden bepaald (mede afhankelijk van het bedrijf waar je gaat werken).

Feestdagen

Uiteraard worden alle reguliere Nederlandse feestdagen door Moteq doorbetaald. Dit zijn Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, Koningsdag, (Bevrijdingsdag), Hemelvaart, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag.

Pensioen

Medewerkers die aan de voorwaarden voldoen nemen deel aan de pensioenregeling van de Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten(StiPP). Deze premieregeling wordt uitgevoerd door PVF Achmea.