Certificeringen

Kwaliteit is voor ons een belangrijke drijfveer. We proberen steeds beter te worden in ons vak en willen ook onze processen voortdurend optimaliseren.

SNA-keurmerk / NEN 4400-1

Moteq is NEN 4400-1 gecertificeerd. Dit betekent dat wij voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit arbeid. Deze verplichtingen bestaan uit de aangifte en afdracht van loonbelasting, omzetbelasting en sociale verzekeringspremies. Andere verplichtingen zijn het administreren van identiteitsdocumenten, het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland. Moteq is opgenomen in het Register Normering Arbeid

Download verklaring registratie Moteq

Stichting Normering Arbeid

VCU gecertificeerd

Moteq is VCU gecertificeerd. VCU staat voor Veiligheids Checklist Uitzend- en detacheringsbureaus. De norm is voortgekomen uit de VCA (Veiligheids Checklist Aannemers). De VCU-norm garandeert een arbozorgsysteem waarmee een organisatie gestructureerd vorm kan geven aan haar arbo-beleid dan wel veiligheidsbeheersysteem. Centraal bij de VCU certificering staat de veiligheid en gezondheid van de medewerker. Meer weten over ons veiligheidsbeleid? Lees dan onze brochure Veiligheid op het Werk.

Download certificaat Moteq

VCUVCU certificatiebeeldmerk DNV GL