Ga jij voor 100% groene energie in 2018?

01-02-2018

Vraag jij je wel eens af hoe maatschappelijk verantwoord jouw organisatie is? Of wat zij doen op het gebied van duurzaamheid? Doordat wij dagelijks verschillende organisaties en kandidaten spreken valt het op dat deze onderwerpen steeds vaker genoemd worden. Wat betekent dit voor de technische branche in Nederland?

Zonne-energie, windenergie en aardwarmte, enkele voorbeelden van duurzame energie. De laatste tijd binnen Europa steeds meer een ‘hot item’ waar veel over gepraat wordt en wat veel in beweging is. De bewustwording van duurzame energie merken wij ook bij opdrachtgevers en kandidaten. In de bouw- en installatietechniek is hier de afgelopen jaren veel aandacht voor gekomen.

Duurzame energie, hoe merken wij dat in Nederland?

  • In 2013 werd het huidige energie akkoord gepresenteerd. In dit akkoord staan onder andere afspraken over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid.
  • In 2017 steeg de zonne-energie met 40% en de windenergieproductie ging maar liefst met 30% omhoog.
  • Den Haag wil eind 2023 dat alle stroom die door de gemeente wordt gebruikt op duurzame energie zijn. Daarbij is Den Haag de eerste grote stad die over gaat op duurzame stroom.

Wat betekent dit voor de werkgelegenheid?

Het Energieakkoord leidt tot werkgelegenheidskansen in de installatie- en bouwsectoren. Volgens het energieakkoord komt dit neer op een werkgelegenheidswinst van ten minste 15.000 extra voltijd banen. Door een cross-sectorale trainingspilot worden mensen omgeschoold en opgeleid door onderwijsinstellingen, branche gerelateerde opleidingscentra en individuele bedrijven. Op deze manier worden de ‘green skills’ van professionals en werkzoekenden bijgeschoold.

Persoonlijke ervaring Moteq

Moteq werkt samen met opdrachtgevers uit de bouw- en installatietechniek. Installatiebedrijven die zich bezighouden met deze technieken groeien enorm waardoor er steeds meer functies ontstaan. Dus wat dat betreft doet het energieakkoord goed zijn werk. Vanuit de opdrachtgevers is er steeds meer behoefte aan kandidaten met kennis van en affiniteit met duurzame energie. De kandidaten die wij dagelijks spreken zijn ook meer geboeid door de duurzame technieken en worden steeds bekender met het begrip maatschappelijk verantwoord ondernemen. In sommige gevallen heeft de mate waarin een organisatie bewust is van duurzaamheid invloed op de keuze van een kandidaat voor een organisatie. Het kan zelfs een reden zijn om van werkgever te wisselen. Enkele kandidaten zijn zodanig geboeid door dit onderwerp dat zij zelf hun eigen huis volledig hebben voorzien van 100% groene energie door o.a. zonnepanelen en warmtepompen.

Verandering begint bij jezelf en zo ook bij het onderwerp duurzame energie. Ga jij voor 100% groene energie in 2018?